Senegal

Senegal - Kayar

Kayar

Kayar - pescatori

Lago Retba: il "lago rosa"






Lago Retba



Baobab

Goree

Nessun commento:

Posta un commento